Advance Technology Intraocular Lens

Advance Technology Intraocular Lens

ความชัดเจนหลังการผ่าตัด ขึ้นกับเลนส์ที่เลือกใช้

เลนส์แก้วตาเทียมมีมากมายหลากชนิด หลายราคา หากท่านจำเป็นต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัด ควรทำความเข้าใจ ให้ละเอียด และปรึกษาแพทย์ ก่อนตัดสินใจโปรดระลึกไว้เสมอว่า เลนส์ที่แพงที่สุดอาจไม่ใช่เลนส์ที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

เลนส์มีทั้งแบบแข็ง และแบบนิ่ม

เลนส์แข็ง ทำจากวัสดุ PMMA Polymethyl-methacrylate

การฝังเลนส์แข็ง แผลต้องยาวเกิน 6 มิลลิเมตร จึงสามารถสอกเลนส์เข้าไปได้ เหมาะกับการผ่าตัดแบบลอกต้อกระจก แล้วเย็บแผล ที่เปิดแผลกว้าง ไม่นิยมใช้กับการสลายต้อ

เลนส์นิ่ม เป็นเลนส์ที่ทำจาก ซิลิโคน หรือ อะคริลิก

เลนส์นิ่มสามารถม้วนสอดผ่านแผลเล็กได้ จึงเหมาะกับการผ่าตัดสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสลายต้อ หรือเลเซอร์ต้อกระจก แพทย์นิยมใช้เลนส์นิ่มทั้งสิ้น

เลนส์นิ่มชนิดต่างๆ

เลนส์โฟกัสเดียว

เลนส์มาตรฐาน เป็นเลนส์นูน มีระยะโฟกัสเดียว ปกติตั้งให้มองไกลชัด ระยะอื่นๆ ทั้งระยะกลาง ระยะใกล้ต้องสวมแว่นช่วย
เลนส์ระยะเดียวมีราคาตั้งแต่ชิ้นละ 1000 บาท ถึง กว่าสองหมื่นบาท

เลนส์โค้งกลม Spherical Lens ผลิตได้ง่ายราคาถูกที่สุด มีข้อเสียคือ แสงที่ผ่านส่วนกลาง และส่วนที่ผ่านขอบเลนส์จะโฟกัสไม่รวมเป็นจุดเดียวกัน หรือที่เรียกว่า เกิดความคลาดทรงกลม ให้ความชัดไม่เต็มที่ และอาจมีแสงกระจายได้บ้าง
เลนส์โค้งกลม มีราคาราว 1000-4000 บาท (ราคา ขึ้นกับ รุ่นของเลนส์ และนโยบายราคาของ สถานพยาบาล)

เลนส์ Aspheric Lens ออกแบบให้แสงจากส่วนกลางเลนส์และส่วนขอบเลนส์ รวมเป็นจุดเดียวกัน เพิ่มความคมชัดกว่าแบบเลนส์ทรงกลม
เลนส์ Aspheric มีราคาราว 5000-10000 บาท

เลนส์แก้สายตาเอียง Toric Lens ออกแบบให้ความโค้งในแกนตั้งและแกนนอน โค้งไม่เท่ากัน เพื่อชดเชยค่าสายตาเอียงของผู้ป่วย
เลนส์แก้สายตาเอียง มีราคาราว 15000-30000 บาท

เลนส์แก้สายตาเอียง Toric Lens

เลนส์หลายระยะ และ เลนส์เพิ่มความชัดลึก

การใช้สายตาที่ดี นอกจากความคมชัดแล้ว ยังต้องมีมิติ คือ ความกว้าง ความลึก ด้วย

เลนส์ระยะเดียว มีความคมชัด สูง หรือ ดีทั้ง Resolution และ Contrast แต่จะมีความชัดลึกสั้น เมื่อหลุดระยะโฟกัส ภาพจะมัวลงอย่างรวดเร็ว

ในวัยหนุ่มสาว การเปลี่ยนระยะลึก ใช้กระบวนการที่เรียกว่า accommodation คือใช้กล้ามเนื้อ ปรับโฟกัส เปลี่ยนตำแหน่งความชัด

เลนส์แก้วตาเทียมไม่สามารถปรับโฟกัสได้ การเพิ่มความลึกต้องใช้การแบ่งแสง ไปโฟกัสในตำแหน่งต่างๆ

เลนส์สามระยะ

สามารถเห็นได้ทั้งระยะ ไกล กลาง ใกล้ แสงที่ผ่านเลนส์จะถูกโฟกัสที่ไกลเป็นโฟกัสหลัก 50% ที่ระยะกลางเป็นโฟกัสที่สอง 20 % ระยะอ่านหนังสือเป็นโฟกัสที่สาม 30%

ในเวลากลางวัน มีแสงสว่างมาก สามารถเห็นได้ชัดเจนแม้มีการรวมแสงเพียง 50% เมื่อเวลาใกล้ค่ำ แสงแดดลดลง การมองเห็นจะสลัวลง เมื่อมองแสงไฟรถยนต์ แสงจากโฟกัสหลักจะเห็นเป็นดวงไฟ แต่ยังมีแสงเหลือจากโฟกัสที่สอง และโฟกัสที่สามที่ไม่รวมเป็นจุดเดียวกัน เห็นเป็นวงแสง Halo ล้อมรอบดวงไฟรถ

การขับรถยนต์ในเวลากลางคืน ด้วยเลนส์หลายโฟกัส ต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ในการอ่านหนังสือ แสงที่สะท้อนจากหน้ากระดาษ จะถูกโฟกัส เพื่อใช้อ่านได้เพียง 30% จึงต้องเพิ่มกำลังของโคมไฟ เพื่อให้อ่านได้ชัดขึ้น

เลนส์สองระยะ

มีสองแบบ คือแบบ ไกล-ใกล้ และแบบ ไกล-กลาง

เลนส์ชนิดไกล-ใกล

แบ่งแสง ที่ไกล 60% และระยะอ่านหนังสือ 40%
เพื่อ เพิ่มความเข้มของแสงที่ไกล ขณะเดียวกัน ก็ลดความเข้มของวงแสง Halo ลง

การอ่านหนังสือ สามารถใช้อ่านที่ระยะ 33 ซม.

ระยะกลาง คือระยะทำงานบนโต๊ะ ทำคอมพิวเตอร์ อาจต้องใช้แว่นสายตาช่วย

เลนส์ชนิดไกล-กลาง

แบ่งแสง ที่ไกล 68% และระยะกลาง 32%
ความเข้มของแสงที่ไกลเพิ่มขึ้น เพิ่มความสดใสของภาพ แม้ยังไม่เท่าเลนส์ระยะเดียว ขณะเดียวกัน ก็ลดความเข้ม และความกว้างของวงแสง Halo ให้ลดลง ไปอีก

มีความต่อเนื่องในการมองภาพจากระยะไกลมายังระยะกลาง สามารถดูหน้าจอโทรศัพท์และ tablet ได้ดีพอควร

เมื่อต้องการอ่านหนังสือตัวเล็ก และต่อเนื่อง ต้องสวมแว่นอ่านหนังสือ

เลนส์สองระยะ มีราคา 30000-50000 บาท
เลนส์สามระยะ มีราคา 40000-60000 บาท
(ราคา ขึ้นกับ รุ่นของเลนส์, และนโยบายราคาของสถานพยาบาล)

เลนส์สองระยะ เลนส์สองระยะ