การเตรียมตัวเพื่อ เลเซอร์สลายต้อกระจก

การเตรียมตัวเพื่อ เลเซอร์สลายต้อกระจก

เมื่อวินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจก และผู้ป่วยต้องการ นัดหมายผ่าตัด

แพทย์จะทำการตรวจตาโดยละเอียด ประกอบด้วย

 • การวัดสายตา
 • การวัดกำลังของเลนส์แก้วตาที่ต้องใช้
 • การวัดความโค้งของกระจกตา
 • การวัดความสมบูรณ์ของจุดรับภาพของจอตา
 • การขยายม่านตาตรวจโดยแพทย์

ผู้ป่วยควรใช้เวลาทำความเข้าใจผลดีผลเสียของเลนส์แก้วตาเทียมชนิดต่างๆ และเลือกเลนส์โดยตรงร่วมกับแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด หากไม่แน่ใจ หรือเปลี่ยนใจต้องการเลนส์ชนิดอื่น ควรเลื่อนการผ่าตัดไปก่อน หาข้อมูลเพิ่มเติม และกลับมาปรึกษาแพทย์จนมั่นใจว่า เลนส์นั้นเหมาะกับแนวทางการใช้สายตาของผู้ป่วย ทางศูนย์ จะไม่รับแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงชนิดของเลนส์ ทางโทรศัพท์

ก่อนวันผ่าตัด

 • หยอดยาเตรียมการผ่าตัด 3 วัน เป็นยาปฏิชีวนะ และยาระงับอาการอักเสบ
 • รับประทานยาประจำตัวตามปกติ รวมทั้งยาละลายลิ่มเลือด ยกเว้น กรณีที่แพทย์สั่งเป็นพิเศษ

วันผ่าตัด

 • อาบน้ำ สระผม ให้สะอาด
 • รับประทานอาหารอ่อนๆ
 • สวมเสื้อ ผ่าหน้า ติดกระดุม เพื่อถอดออกง่ายหนังผ่าตัดเมื่อกลับถึงบ้านแล้ว
 • มาถึงห้องผ่าตัด ก่อนเวลาผ่าตัด เพื่อเตรียมตัว 2 ชั่วโมง
 • เวลาที่ใช้ในการผ่าตัด ราว 30 นาที
 • หลังผ่าตัด พักสังเกตอาการ 1 ชั่วโมง
 • ควรเตรียมแว่นตาชนิดไม่มีกำลังสายตามาด้วย เพื่อสวมกลับบ้าน
การเตรียมตัวเพื่อ เลเซอร์สลายต้อกระจก การเตรียมตัวเพื่อ เลเซอร์สลายต้อกระจก